Deze uitbouw aan een bestaande jaren-90 woning in Malden levert een zeer ruime leefkeuken die multifunctioneel kan worden ingezet.
Doel is om de ruimte geschikt te maken voor het geven van workshops, en de productie van taarten.
Door het verplaatsen van het toilet krijgt de keuken een nooit gedachte eigen separate toegang vanuit de gang. De voorkamer van de woning kan zo ten allen tijde volledig privé blijven, want een grote schuifwand scheid de keuken van de rest van de woning.

Bio-Based materialen

Met natuurlijke en/of herbruikbare materialen bouwen was een uitgangspunt van meet af aan.
Deze uitbouw wordt gebouwd met zoveel mogelijk bio-based materialen, materialen met een natuurlijke oorsprong en een geringe negatieve impact (soms zelfs een netto positieve impact) op het milieu.
Daar waar dit niet mogelijk is zal materiaal worden toegepast dat volledig herbruikbaar is.
Er is veel met hout gewerkt (hergroeibaar, en in feite een opslag van CO2)
ook de Isolatie is van houtvezel, dit heeft meer massa dan gangbare isolatie (rockwool of glaswol) en dat heeft weer als voordeel dat oververhitting bij een platdak minder snel optreed.
De toegepaste materialen leveren meteen een positieve bijdrage aan het binnenklimaat.
Door de natuurlijke materialen en hun damp-open toepassing wordt vocht en warmte uitstekend gebufferd, wat resulteert in een zeer aangenaam leefmilieu.
Enkele van de materialen zijn zelfs luchtzuiverend doordat ze schadelijke stoffen moleculair binden!