Werkwijze

Heldere Communicatie en Persoonlijke Betrokkenheid

Bij Studio SGRN streven we naar duidelijke communicatie en maximale betrokkenheid bij uw duurzame en doordachte architectuur project. We maken gebruik van schetsen, maquettes en 3D-visualisaties om onze ideeën helder over te brengen. Elke opgave is uniek, en daarom bespreken we vooraf wat we kunnen en moeten doen om uw project tot een succes te maken. Na een eerste (vrijblijvend) gesprek stellen we een transparante en op maat gemaakte offerte op.

Focus op Gebruik, Functionaliteit en Beleving

In onze ontwerpen staat de eindgebruiker centraal, met oog voor gebruik, functionaliteit en beleving. We streven ernaar dat ons ontwerp niet alleen esthetisch, maar ook qua duurzaamheid aan hoge standaarden voldoet. Ontwerpen is voor ons mogelijkheden zien en benutten, ervaring en beleving verrijken, en weloverwogen keuzes maken, dat betekent voor ons een duidelijke focus op duurzame en doordachte architectuur. In materiaal én ontwerp, in gebruik én gezondheid.

Fasen van het Ontwerpproces

Een compleet project doorloopt gebruikelijk de volgende fasen:

1. Dromen (Initiatieffase)

In deze fase verkennen we uw wensen en doelen, en onderzoeken we de gewenste sfeer en uitstraling.

2. Wensen en Realitycheck (Schetsontwerp Fase)

We maken uw wensen concreet, bepalen het budget en schetsen verschillende concepten.

3. Kristallisatie (Voorontwerp Fase)

Het gekozen concept wordt verder uitgewerkt en gedetailleerd, en betrokken partijen worden ingeschakeld.

4. Dromen Worden Werkelijkheid (Definitief Ontwerp Fase)

Het voorlopig ontwerp wordt verfijnd en geoptimaliseerd, resulterend in echte bouwtekeningen.

5. Formele Fase (Technisch Ontwerp en Omgevingsvergunning)

Het plan wordt technisch uitgewerkt en getoetst aan wetgeving, en de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

6. Bouwen aan uw Toekomst (Uitvoeringfase)

De aannemer start met de uitvoering van het project, waarbij we u vertegenwoordigen en regelmatig controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat alles volgens plan verloopt.