Werkwijze

“Wij gebruiken schetsen, maquettes en 3D-visualisaties en spreken heldere en duidelijke taal.”

Elke opgave is uniek, en ook de stappen die moeten worden doorlopen, en welke diensten wij verlenen is veranderlijk. Vooraf bespreken we uiteraard wat wij kunnen en moeten doen om uw project tot een succes te maken.

Na een eerste (vrijblijvend)gesprek zal duidelijk worden wat het plan van aanpak zal zijn. Een offerte wordt transparant en op maat gemaakt.

 

“Door het kleinschalig karakter van de studio is persoonlijk contact en betrokkenheid gegarandeerd.”

Wij ontwerpen  voor de eindgebruiker en met de toekomst in gedachten. Gebruik, functionaliteit en beleving staan daarom voorop. Dat ons ontwerp niet alleen esthetisch, maar ook qua duurzaamheid, aan hoge standaarden voldoet staat boven paal.

 

“Ontwerpen is mogelijkheden zien en benutten, ervaring en beleving verrijken, en keuzes maken.”

StudioSGRN onderscheidt zich door een groot inlevingsvermogen, en veel aandacht voor het gezamenlijk articuleren van de vraag, want een goed antwoord geven wij natuurlijk het liefst op de juiste vraag. Wij geven graag een onverwacht antwoord op ogenschijnlijk alledaagse vragen.

Een compleet project bestaat gebruikelijk uit de volgende fasen:

1 Dromen (initiatieffase)

Samen met u wordt er “gedroomd”, verteld en onderzocht. Wat wilt u écht, wat is het doel? Wat voor sfeer moet het eindresultaat bijvoorbeeld uitstralen? Deze eerste fase staat in het teken van vragen stellen, en ontdekken, Ideeënvorming en formulering daarvan.

2 Wensen, en realitycheck (schetsontwerp fase)

De wensen worden concreet, we bepalen het budget en de randvoorwaarden worden in kaart gebracht. De eerste (3D)tekeningen worden gemaakt, en verschillende concepten ontstaan om uit te kiezen.

3 Kristallisatie ( voorontwerp fase)

Een nadere detaillering en materialisatie van het gekozen concept volgt. Het plan is duidelijk, de plattegronden zijn gedetailleerd. Gemeenten of Aannemers kunnen worden betrokken

4 Dromen worden werkelijkheid (Definitief Ontwerp fase)

Een verfijnde uitwerking en optimalisatie van het Voorlopig Ontwerp, voorafgaand aan de technische uitwerking. Échte bouwtekeningen, inclusief detaillering.

5 Formele fase (Technisch Ontwerp en aanvraag Omgevingsvergunning)

De technische uitwerking van het plan. Toetsing aan het bouwbesluit en overige wetgeving en nu wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Afhankelijk van aanbesteden of bouwteam is hier ook de technische omschrijving of bestek nodig.

6 Bouwen aan uw toekomst (Uitvoeringfase)

De aannemer begint met zijn voorbereidingen, de eerste stofwolken beginnen te ontstaan. Voor u allemaal nieuw en spannend, voor ons gesneden koek. Wij kunnen u vertegenwoordigen, en zullen controles uitvoeren tijdens de bouw.