Infographic Duurzaam Overbetuwe

 

Duurzaamheid, Bottom up, Burgerparticipatie en een Workshop.En daar dan een infographic voor maken. Dat is nou een leuke  klus. en met goed succes.

Eerst helpen met inventariseren wat we (ze)  willen bereiken met de workshops, wát we willen laten zien, en natuurlijk hoe we het willen laten zien.

Van een opdracht om een plaatje te maken over duurzaamheid in de gemeente Overbetuwe, is de opdracht veranderd in het helpen stuctureren van de workshops aan de hand van een drietal afbeeldingen.