Disclaimer & Algemene voorwaarden

StudioSGRN is gevestigd te (6662AL) Elst(Gelderland), van Heemskerkstraat 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 57705291. Het BTW-identificatienummer is NL163690431B01. StudioSGRN is ingeschreven in het wettelijk architectenregister onder nummer 1.141115.013

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan StudioSGRN op bovenstaand adres of naar het e-mail adres info@sgrn.nl

StudioSGRN is bereikbaar voor informatie op werkdagen tijdens kantooruren.

Deze website en haar inhoud is eigendom van StudioSGRN en is beschermd door het Nederlands auteursrecht. Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van studioSGRN. Indien de wens bestaat deze inhoud te gebruiken voor publicatie, gelieve contact op te nemen met Jelle Segeren via de contactgegevens op deze site.

Onze Voorwaarden Samengevat: 

Als voorwaarden hanteren wij onze algemene voorwaarden, de CR2013, en de DNR 2011, en onze daarop afgestemde beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten die StudioSGRN aangaat met haar opdrachtgever is van toepassing:

Voor particulieren:
De CR 2013 (Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding consument–architect).

Voor zakelijke opdrachtgevers:
De Nieuwe Regeling 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011) 

Op alle overeenkomsten van StudioSGRN met haar opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
Op een ontwerp dat in opdracht is gemaakt, behoudt StudioSGRN het auteursrecht.
Als betalingstermijn voor facturering wordt veertien dagen gehanteerd.