Een herbestemming van dit perceel maakt ruimte voor drie nieuwe woningen. De opdrachtgever wil graag méér dan het minimaal vereiste qua “duurzaamheid”. Zij zijn bij ons dus aan het juiste adres. De duurzame woning staat aan de rand van de bebouwde kom van Elst (Gelderland).

In Bouwteam zijn we tot een ontwerp gekomen dat past binnen de wensen van de bewoners, de door de gemeente Overbetuwe gewenste samenhang op het erf, en het bepaalde bouwbudget.

De woning richt zich met een open kant op het vrije zicht over boerenland, en is zó georienteerd dat zoninstraling zo positief mogelijk werkt voor de energiehuishouding. Met isolatiewaarden die flink boven de minimale eisen uitkomen ( door de grote goedgeisoleerde kap zelfs richting “passiefhuis” niveau) komt deze woning op een negatieve EPC van ca. -0,2 uit. Tegelijk scoort de woning goed door het Bio-based materiaalgebruik, met een erg lage milieubelasting.

De woning zal met de overige nieuwe huizen en bestaande bebouwing een nieuw boeren erf vormen. Er blijft één toegang tot het erf om het als geheel te laten functioneren. Privacy wordt gewaarborgd door de woning aan de erfzijde meer gesloten te laten zijn. Aan de landschapszijde zal deze moderne woning juist de relatie aangaan met het landschap.