Herbestemming agrarisch perceel in Deventer

Een herbestemming van dit agrarisch perceel tot woonbestemming maakt het mogelijk om via een “rood voor rood” regeling en de sloop van enkele voormalige kippen-, varkens- en koeienschuren in het buitengebied van Deventer een extra schuurwoning te realiseren.

Opknappen van de Bestaande Boerderij

De bestaande boerderij zal flink worden opgeknapt. Het hele dak wordt vernieuwd, dat doen we “natuurlijk” met bio-based materialen, en een isolatiewaarde die ruim boven het minimale vereiste stijgt. Slechts één grote schuur zal blijven staan, waardoor een nieuw “bijgebouw” mag worden gerealiseerd op het verworven bouwkavel. Een zogenaamde schuurwoning.

Voorontwerp voor een Royale Schuurwoning

Een royale moderne woning zal samen met de bestaande bebouwing een nieuw boeren erf vormen. Er blijft één toegang tot het erf om het als geheel te laten functioneren. Privacy wordt gewaarborgd door de schuurwoning aan de erfzijde zoveel mogelijk als “schuur” en gesloten te laten zijn. Aan de landschapszijde zal deze schuurwoning juist maximaal de relatie aangaan met het landschap.

StudioSGRN’s Rol bij de Schuurwoning

Natuurlijk had StudioSGRN graag het uiteindelijke ontwerp voor deze woning gemaakt, maar voor dit traject was onze expertise vooral in het voortraject benodigd. We hebben 3D-visualisaties gemaakt om de herbestemming bij de gemeente overtuigend te presenteren.

Samenwerking met Collega Architecten

Een collega architect heeft het geluk gehad om op dit kavel een mooie woning te ontwerpen. Als architect zijn wij trots op onze bijdrage aan het succes van dit project en kijken we ernaar uit om meer van dergelijke schuurwoningen te realiseren.