Een herbestemming van dit agrarisch perceel tot woonbestemming maakt het mogelijk om via een “rood voor rood” regeling en de sloop van enkele voormalige kippen-, varkens- en koeienschuren in het buitengebied van Deventer een extra woning te realiseren.

De Bestaande boerderij zal flink worden opgeknapt. en slechts één grote schuur zal blijven staan waardoor een nieuw “bijgebouw” mag worden gerealiseerd op het verworven bouwkavel.

Een royale schuurwoning zal met de bestaande bebouwing een nieuw boeren erf vormen. Er blijft één toegang tot het erf om het als geheel te laten functioneren. Privacy wordt gewaarborgd door de schuurwoning aan de erfzijde zoveel mogelijk “schuur” en gesloten te laten zijn. Aan de landschapszijde zal deze schuurwoning juist maximaal de relatie aangaan met het landschap.

“uiteraard” wordt deze Deventer schuurwoning ook zo ecologisch, natuurlijk en bio based mogelijk uitgevoerd.

Hoewel we nog pas in het voortraject zitten, en er nog een weg te gaan is voordat de bestemming definitief is gewijzigd staan wij te popelen om deze mooie duurzame woning verder vorm te gaan geven!