Deze uitbouw aan een bestaande jaren-60 woning zal resulteren in een zeer ruime leefkeuken.

De wens voor meer leefruimte is aangegrepen om door middel van een aanbouw de volledige woning (in stappen) te verduurzamen.
De uitbouw is gerealiseerd met vrijwel uitsluitend Bio-Based Materialen.

Bio-Based materialen

Met natuurlijke en/of herbruikbare materialen bouwen was een uitgangspunt van meet af aan.
Deze uitbouw wordt gebouwd met zoveel mogelijk bio-based materialen, materialen met een natuurlijke oorsprong en een geringe negative impact (soms zelfs een netto positieve impact) op het milieu.
Daar waar dit niet mogelijk is zal materiaal worden toegepast dat volledig herbruikbaar is.
Er is veel met hout gewerkt (hergroeibaar, en in feite een opslag van CO2)
ook de Isolatie is van houtvezel, dit heeft meer massa dan gangbare isolatie (rockwool of glaswol) en dat heeft weer als voordeel dat oververhitting bij een platdak minder snel optreed.
Toegepaste materialen leveren meteen een positieve bijdrage aan het binnenklimaat.
Door de natuurlijke materialen en hun damp-open toepassing wordt vocht en warmte uitstekend gebufferd, wat resulteert in een zeer aangenaam leefmilieu.